fbpx
 

Çalışan Mutluluğu için Şirketlerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

28 Kasım 2022by dijitalgen0

Çalışan Mutluluğu için Şirketlerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Bir şirketi başarıya taşıyacak en önemli unsurlardan biri çalışan mutluluğudur. Bunun nedeni, çalışanların iş yerlerinde mutlu olduğu takdirde daha verimli ve daha yaratıcı çalışması olarak açıklanabilir. Çalışanlar, işlerine ve şirketlerine bağlılık duyduğunda kaliteli hizmet verirler ve bu durum doğrudan şirket başarısını etkiler. Yapılan çalışmalar ve anketler sonucunda firmaların, çalışan mutluluğunun yarattığı etkiyi fark etmesi ile çalışan mutluluğunu ön plana çıkaran yöntemleri uygulamaları artış göstermiştir. Aynı zamanda çalışan mutluluğu, verimlilik ve motivasyon sağladığı gibi çalışanların şirkette kalıcılıklarını da etkiler. Çalışan mutluluğu ile çalışanlarda iş devamlılığı sağlanır ve çalışanların şirketi benimseyerek şirketi ileri taşımak için daha çok çaba sarf ettiği görülür. Çalışan mutluluğunun olumlu etkilerinden biri de böyle bir iş ortamında yapılan işin kalitesinin artmasıdır. O halde, çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır? Bu sorunun cevabını sizler için yanıtladık.

1-İyi bir çalışma ortamının yaratılması: Çalışanların yapılan işten verim alabilmesi ve tatmin olabilmesi için kullanılan ekipmanlar büyük önem taşır. Örneğin; yavaş çalışan bir bilgisayara sahip olmak kimi zaman çalışan verimliliğinin düşmesine neden olabilir. Bu noktada, ekipmanların güncel ve elverişli olması önemli bir etkendir. Bunun yanı sıra çalışan sayısının fazla olduğu işletmelerde çalışanların kendi kişisel alanlarını yaratabilmeleri de önemlidir. Örneğin; çalışanların, çalışma alanlarında kişisel eşyaları ile küçük dokunuşlar yapmasına izin verilmesi, çalışanlar üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır. Aynı zamanda şirket içerisindeki temizlik ve hijyen, çalışan memnuniyetini doğrudan etkiler. Daha farklı fikirler ve öneriler için şirket içerisinde çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği bir şikayet ve istek kutusu bulundurmak da iyi bir alternatif olabilir.

2-Kurum içi iletişim sağlamak: Yönetici veya işverenlerin, çalışanlar ile direkt iletişim kurması ve şeffaf olması, çalışan memnuniyetini direkt etkileyeceği gibi çalışanların şirkete bağlılıklarını da artıracaktır. Ayrıca çalışanların gelişimi ve motivasyonu için çalışmalar yapmak, çalışanlar ile yapılabilecek sosyal aktivitelere önem vermek ve çalışanlara yan haklar tanımak; çalışan memnuniyeti artıracaktır.

3-Çalışan odaklı olmak: Çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı sağlamak insan kaynaklarının en önemli görevlerinden biridir. Bu doğrultuda insan kaynakları departmanı, çalışan odaklı politikaları hayata geçirmelidir. İşe alım süreçlerinde adaylarla sağlıklı iletişim kurmalı, iyi tanımalı ve sürece hakim olmalıdır. Bu aynı zamanda şirketin değerleri açısından da  olumlu bir izlenim yaratacak ve şirketin prestijini artıracaktır.

4-Çalışanların kendilerini geliştirmelerine imkan yaratılmalı: Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak için kariyer odaklı eğitim programlarına yer verilmeli ve çalışanların katılımı için teşvik sağlanmalıdır. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri, hem motivasyonlarını hem de üretkenliklerini artıracaktır. Çalışanların işlerinde mutlu olabilmeleri için kendilerini kısıtlanmış hissetmemeleri oldukça önemlidir.

5-Şirket kültürüne önem verilmeli: Çalışan ve şirket arasındaki bağı güçlendirmek, çalışan memnuniyeti sağlamaktadır. Çalışanlar ile etkinlikler düzenlemek ve sosyal iletişimi güçlendirmek, yönetici ve işverenlerin yapması gerekenler arasındadır. Çalışanların görmedikleri bir yönetici ile çalışmaları, çalışanları memnuniyetsizlik nedenlerinden biridir. Bu nedenle aradaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak iş birlikleri ve sosyalleşme faaliyetleri olumlu bir geri dönüş sağlayacaktır. Şirket kültürüne gereken önem verildiği takdirde şirket başarısı kaçınılmazdır.Bir Cevap Yazın