fbpx
 

Çalışan Bağlılığı Nedir ve Nasıl Sağlanır?

28 Kasım 2022by dijitalgen0

Çalışan Bağlılığı Nedir ve Nasıl Sağlanır?

Bir firmada çalışanların kişisel amaçları ve menfaatleri, firmanın vizyon ve amaçlarına uyumlu olmalıdır. Bu sayede çalışanın şirkette kendini geliştirdiği ve şirket kazandığı takdirde kendisinin de kazanacağına dair inanç duyması, çalışan bağlılığı ile sonuçlanır. Kişiler çalıştıkları kurum ve marka ile duygusal bir bağ kurduğunda sabahları iş yerine mutlu bir şekilde gelmekte ve motive olmaktadır. Aksi durumda mesainin bitmesini ve eve gitmeyi bekledikleri görülmektedir. Bir firmada çalışan bağlılığını sağlamak ise yöneticiler ve işverenin görevidir.

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, bir çalışanın firmanın hedeflerine, değerlerine ve vizyonuna bağlılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, genellikle çalışanların şirket içinde devamlılığını ifade etmektedir. Fakat çalışanın sadece şirkette devamlılığını değil, performansını ve şirkete katkısını da yansıtmaktadır. Çalışan bağlılığını sağlamak; iş verimliliği, müşteri memnuniyeti gibi şirket performansını doğrudan etkileyen unsurları mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda çalışan bağlılığını etkileyen motivasyon, ücret ve yan haklar gibi faktörlere yönelik çalışmalar yapılmalı ve farklı yöntemler kullanılmalıdır. Bu sayede nitelikli çalışanların şirkette kalması sağlanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı Nasıl Sağlanır?

1-Çalışanları tanımaya zaman ayırın: Yöneticilerin çalışanlarını tanımaya zaman ayırması ve bu doğrultuda seveceği işlerde görev almalarını sağlaması doğrudan çalışanların şirket içerisindeki verimliliğini ve şirkete bağlılıklarını artırmaktadır. Bu nedenle yönetici ve işverenlerin çalışanlar arasındaki insan ilişkilerini geliştirmesi ve çalışanlarını tanımaya zaman ayırması çalışan bağlılığını doğrudan etkilemektedir.

2-Çalışanları değerli hissettirin: Bir çalışanın şirkette kendini değerli ve önemli hissetmesi şirkete olan bağlılığı açısından oldukça önemlidir. Örneğin; yöneticilerin çalışanlar ile düzenli olarak iletişim halinde kalması ve onlarla konuşması, çalışanların kendilerini firmanın bir parçası olarak hissetmelerini sağlayacaktır. Böylece çalışanlar, kendilerini şirkete ait hissederler  ve motive olurlar.

3-Çalışanları destekleyin: Çalışanların çalıştıkları şirkete bağlılık duymasını doğrudan etkileyen unsurlardan biri, çalışanların çalışma ve başarılarının karşılığını almasıdır. Yöneticileri tarafından takdir görmek, çalışan bağlılığını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Yönetici veya işverenler, çalışanların başarılarına karşılık teşekkür etmeli ve çalışanları takdir etmelidir. Böylece şirket içi verimlilik sağlanacak ve çalışanlar çalıştıkları kuruma karşı bağlılıklarını arttıracaklardır.

4-Çalışanlara yan haklar sağlayın: Çalışan verimliliğini arttırmayı hedefleyen yönetici veya işverenlerin, çalışanlara çalışma saatleri açısından esneklik sağlaması gerekmektedir. Bunun nedeni, çalışma saatlerinde esneklik sağlayan şirketlerin yüksek bir performansa sahip ve başarılı olduğunun görülmesidir. Çalışanlara esnek çalışma saatleri sağlanması, çalışan motivasyonu ve iş verimliliğini doğrudan etkilemektedir.

5-İş birliği içinde olun: Şirket içerisinde iş birliği, sadece çalışanlar arasında değil yönetici ve çalışan arasında da sağlanmalıdır. Yönetici ve çalışan arasındaki bağın artması, iş yerindeki başarıyı da artıracaktır. Ayrıca çalışan ve yönetici arasındaki iş birliği, çalışanların şirkete olan bağlılığını da sağlayacaktır.

Bu yöntemler uygulandığı takdirde çalışanların şirkete olan bağlılığı artacak olup çalışan memnuniyeti ve motivasyonu sağlanacaktır. Çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı, bir şirketi başarıya taşımayı mümkün kılacaktır. 

 

Bir Cevap Yazın