fbpx
 

Proje ve Yönetim Süreçleri Nedir?

24 Nisan 2021by dijitalgen0

Proje Nedir ?

Proje, başlangıç ve bitiş noktası olan daha önce ortaya konulmamış bir hizmet sunmak için sürdürülen geçici girişimdir. Bir diğer tanımla proje, probleme özel, bir defaya mahsus oluşturulan, belirli bir zaman içerisinde bir amacı başarmayı hedefleyen işlemlerdir.

Proje Yönetimi Nedir ?

Proje Yönetimi, uygulanması düşünülen programların zamanı ve finansal kaynakları efektif kullanarak oluşturulmasını esas alır. Daha geniş çaplı projelerin yapıldığı günümüz koşullarında küreselleşmenin de etkisiyle proje yönetimi önemini giderek arttırmaktadır. Proje yönetimi; zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, İK
yönetimi, tedarik yönetimi, risk yönetimi ve satın alma yönetimi süreçlerini kapsıyor. Proje yönetiminin planlama aşamasında olası problemlerin tanımlanması oluşabilecek bir kriz anında sorunun kolaylıkla çözülmesini sağlar. Proje yönetimi finansal kaynaklarınızı doğru tarafa yönlendirmenize yardımcı olur.

Proje Yönetim Süreçleri

1) Başlangıç
– Organizasyonun gerekliliklerini ve hedeflerini belirlemek.
– Daha önce gerçekleştirilen organizasyonları incelemek.
– Bütçe oluşturmak.
– Zaman çizelgesi oluşturmak.
– Görev tablosu ve ürün tanıtımı yapmak.
– Dökumanları belge haline getirmek.

2) Planlama
– Planlama ekibini oluşturmak.
– Proje kapsamını belirlemek.
– İş bölümü yapmak.
– Zaman ve maaliyet tahmini oluşturmak.
– Risk planlaması yapmak.
– Olası sorunlar için kriz yönetimini planlamak.
– Resmi onay almak.

3) Yürütme
– Planlamada belirtilmiş hedeflere ulaşmaya çalışılır.
– Proje yönetim planına uygun ilerlenir.

4) İzleme ve Kontrol
– Yürütülen çalışmalarının tamalanma seviyelerini görmek.
– Varsa oluşan sorunları düzeltmek.
– Bütçe ve zaman gidişatını kontrol etmek.

5) Kapanış
– İdari kapanış sürecini tamamlamak.
– Sözleşmelerin kontrolünü sağlayıp sözleşmeleri kapatmak.
– Projenin kapanış değerlendirmesini hazırlayıp dökuman
haline getirme

Bir Cevap Yazın